Aktualności

Wspólne działania goleniowskich policjantów z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei

Goleniowscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przeprowadzili działania pod nazwą " Bezpieczny Przejazd", patrolowali strzeżone i niestrzeżone przejazdy kolejowe pod kątem przestrzegania przepisów ruchu drogowego na terenie powiatu goleniowskiego.

Policjanci goleniowskiej drogówki, wraz z dzielnicowymi  we wspólpracy z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei, przeprowadzili działania mające na celu zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo poruszających się na przejazdach kolejowych uczestników ruchu drogowego.Funkcjonariusze w ramach przedmiotowych działań dokonali kontroli przejazdów kolejowych. Celem akcji było zwrócenie uwagi na zachowanie kierowców na drodze, w tym na przejazdach kolejowych, oraz przestrzeganie przez nich przepisów ruchu drogowego.

 

Pamiętajmy :

 • Kierujący pojazdem zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeźdzając przez przejazd jest obowiązany zachować szczególną ostrożność,

 • Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsiewziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza w przypadku zmniejszenej przejrzystości powietrza, lub innych utrudnień,

 • Kierujący obowiązany jest do prowadzenia pojazdu z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdza pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd,

 • zabrania się :

-objeżdzania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdzania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone,

- wjazdu na przejazd, jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,

-wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowy i bezpośrednio przed nim,

-omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przed przejazdem, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu,

 • w przypadku unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć pojazd z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebepieczeństwie,

 • Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości 10 m, który nie może rozwinąć prędkosci większej niź 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z drożnikiem kolejowym

Funkcjonariusze przypominają, że podstawą dotarcia do celu podróży jest bezpieczeństwo, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz zachowanie maksymalnej dozy rozsądku.

 • policja i SOK
  działania "bezpieczny przejazd"
 • policja i SOK
  działania "bezpieczny przejazd"
 • policjanci I SOK
  działania "bezpieczny przejazd"