Aktualności

Działania "NIECHRONIONY UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO" na terenie garnizonu zachodniopomorskiego

W dniu wczorajszym na terenie powiatu goleniowskiego przeprowadzono wzmożone działania pod kryptonimem " NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO". Wspomniane działania odbyły się na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. W ramach przedmiotowych działań goleniowscy policjanci ruchu drogowego we współpracy z dzielnicowymi, skupili szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych oraz na zachowanie kierujących wobec pieszych, w szczególności w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych. Policjanci również sprawdzali przestrzeganie przepisów przez samych pieszych, oraz rowerzystów, którzy także zaliczają się do "niechronionych" uczestników ruchu drogowego.

Goleniowscy policjanci w swych działaniach skupili się na kontroli miejsce newralgicznych, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych oraz rowerzystów. Funkcjonariusze sprawdzali czy kierujący stosują się do obowiązujących ograniczeń, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, terenów zabudowanych oraz okolic szkół. Funkcjonariusze stanowczo reagowali na wszelkie rażące naruszenia przepisów ruchu drogowego, przez wszystkich uczestników ruchu. Przeprowadzano również rozmowy z pieszymi, rowerzystami i kierującymi pojazdami, mające na celu uświadomienie im jak istotnynym elementem w bezpieczeństwie jest przestrzeganie obowiązujacych przepisów drogowych, dbałość o widoczność na drodze, oraz wzajemna życzliwośc. W trakcie działań policjanci rozdawali kamizelki i elementy odblaskowe.

Gwarancją bezpieczeństwa na drodzę jest świadomość tego, że nasze bezpieczeństwo nie zależy tylko od innych, ale i od nas samych.

Piesi powinni pamiętać o kilku zasadach:

 • pieszy ma obowiązek korzystać z chodnika lub drogi (ścieżki) dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. W przypadku ich braku może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania pierwszeństwa nadjeżdzającemu pojazdowi,

 • pieszy idąc po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi,

Pieszemu nie wolno:

 • wchodzić na jezdnię spoza przeszkody,

 • poruszać się niewłaściwą stroną jezdni,

 • poruszać się jezdnią, gdy można poboczem lub chodnikiem,

 • przechodzić przez jezdnię w niedozwolonym miejscu,

 • przebiegać tuż przed pojazdem,

 • wkraczać na przejście dla pieszych przy czerwonym świetle lub zielonym migającym,

 • wchodzić na jezdnię bez upewnienia się czy nadjeżdza pojazd,

 • poruszać się ruchliwą jezdnią dwójkami zamiast "gęsiego".

Wśród najważniejszych obowiązków kierujacego pojazdem należy:

 • zachowanie szczególnej ostrożności przy zbliżeniu się do przejścia dla pieszych, a w przypadku pojawienia się pieszego ustąpienie mu,

 • przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkosci, nie tylko w terenie zabudowanym,

 • dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodzę i widoczności tak, aby w przypadku pojawienia się pieszego lub rowerzysty na drodzę, można było bezpieczenie zareagować.

W przypadku rowerzystów należy pamiętać o obowiązku wyposażenia rowerów w światła z przodu i z tyłu, element odblaskowy z tyły, oraz sprawne hamulce.

W czasie trawania działań pk. "NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROOGOWEGO"  goleniowscy policjanci ujawnili wiele przypadków łamania przepisów obowiązujących na drodze przez uczestników ruchu drogowego. Najbardziej łamiącymi przepisy okazali się niestety sami piesi, ujawniono 16 pieszych, którzy przechodzili w miejscach niedozwolonych. Ponadto ujawniono dwóch rowerzystów oraz dwóch kierujących pojazdami, którzy nieprawidłowo przejeżdzali przez przejście dla pieszych.

 

 • Działania "NIECHRONIONY UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO" na terenie garnizonu zachodniopomorskiego
 • Działania "NIECHRONIONY UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO" na terenie garnizonu zachodniopomorskiego
 • Działania "NIECHRONIONY UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO" na terenie garnizonu zachodniopomorskiego
 • Działania "NIECHRONIONY UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO" na terenie garnizonu zachodniopomorskiego
 • Działania "NIECHRONIONY UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO" na terenie garnizonu zachodniopomorskiego
 • Działania "NIECHRONIONY UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO" na terenie garnizonu zachodniopomorskiego