Święto Policji w Goleniowie - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie

Aktualności

Święto Policji w Goleniowie

W dniu 19 lipca 2019r., w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowie, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Powiatowych Obchodów Święta Policji w Goleniowie. Tegoroczne Święto Policji jest wyjątkowe z uwagi na to, że dniu 24 lipca br. przypada setna rocznica powstania Policji Państwowej. Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycił Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła. Nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych, instytucji współdziałających z goleniowską Policją oraz najbliższych awansowanych policjantów.

W dniu 19 lipca 2019r w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Goleniowie odbyły się Goleniowskie Obchody Święta Policji. Tegoroczne Święto Policji jest wyjątkowe gdyż 24 lipca br. przypada 100.rocznica powstania Policji Państwowej. Dokładnie 100 lat temu 24 lipca 1919 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o Policji Państwowej.

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie insp. Robert Sielski, który powitał przybyłych na uroczystość gości. Komendant w swoim przemówieniu wyraził ogromne uznanie dla codziennego wypełniania roty ślubowania przez goleniowskich funkcjonariuszy. Skierował również podziękowania do pracowników cywilnych goleniowskiej komendy, podkreślając, że mają ogromy wkład w sukcesy naszej jednostki.

Komendant podziękował także władzom samorządowym, oraz podmiotom pozapolicyjnym za wsparcie i owocną współpracę, przekładającą się na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu goleniowskiego.

W tym roku awansowanych na wyższe stopnie zostało 44 goleniowskich funkcjonariuszy. Ponadto, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, za szczególne zaangażowanie oraz wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, wyróżnił 6 policjantów.

Wśród wyróżnionych znalazło się również 4 pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, którzy za swoją sumienną i rzetelną pracę zostali nagrodzeni okolicznościowymi grawertonami.

Podczas uroczystości głos zabrał również Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła, który podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie za trud i poświęcenie jakie wkładają w codzienne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Następnie głos w imieniu władz samorządowych zabrał wicestarosta goleniowski Tomasz Kulinicz, który podziękowała goleniowskim funkcjonariuszom za ich wkład w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie powiatu goleniowskiego.

Na zakończenie uroczystej zbiórki wystąpił syn goleniowskiego policjanta, znakomity akordeonista - Antonii Chmielniak, który zaprezentował swój talent w kilku utworach. A następnie przedstawiono zebranym krótki film pt. "Policjant w oczach dziecka".

Wszystkim awansowanym i wyróżnionym policjantkom, policjantom oraz pracownikom cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie serdecznie gratulujemy.

 

 • Święto Policji w Goleniowie
  Święto Policji w Goleniowie
 • Święto Policji w Goleniowie
  Święto Policji w Goleniowie
 • Święto Policji w Goleniowie
  Święto Policji w Goleniowie
 • Święto Policji w Goleniowie
  Święto Policji w Goleniowie
 • Święto Policji w Goleniowie
  Święto Policji w Goleniowie
 • Święto Policji w Goleniowie
 • Święto Policji w Goleniowie
 • Święto Policji w Goleniowie
 • Święto Policji w Goleniowie
 • Święto Policji w Goleniowie
 • Święto Policji w Goleniowie
 • Święto Policji w Goleniowie
 • Święto Policji w Goleniowie
 • Święto Policji w Goleniowie
 • Święto Policji w Goleniowie