Kierownictwo KPP w Goleniowie

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GOLENIOWIE

insp. Robert Sielski

insp. Robert Sielski
tel. 91 460 25 05
e-mail: sekretariat.goleniow@sc.policja.gov.pl