Kierownictwo KPP w Goleniowie

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GOLENIOWIE

insp. Robert Sielski

insp. Robert Sielski
tel. 47 78-21-505
e-mail: sekretariat.goleniow@sc.policja.gov.pl