Aktualności

Spotkanie z rodzicami

Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie w ostatnim czasie przeprowadziła spotkania o charakterze edukacyjno-informacyjnym dla rodziców. W trakcie spotkań, które odbywały się na terenie szkół powiatu goleniowskiego, przedstawione zostały aspekty odpowiedzialności karnej nieletnich.

Funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii wraz z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, uświadomili rodziców, iż w sprawach nieletnich należy kierować się przede wszystkim dobrem dziecka. Dążenie do osiągnięcia korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu się dziecka, to ważny element wychowania.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, ma za zadanie wzmocnić świadomość odpowiedzialności za własne czyny. Przepisy tej ustawy kierują się przeciwdziałaniem demoralizacji nieletnich i dopuszczania się przez nich czynów karalnych.

Rodzice to osoby odpowiedzialne za przygotowanie dzieci do życia zgodnego z zasadami współżycia społecznego, a ich rolą  jest podnoszenie świadomości dziecka, w zakresie ról rodzinnych i obywatelskich.

Należy pamiętać, iż każdy kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego ma społeczny obowiązek odpowiednio temu przeciwdziałać, a przede wszystkim zawiadomić o tym rodziców, opiekunów, szkołę, sąd rodzinny, Policję lub inny właściwy organ.

 

st.sierż.Natalia Gogosza

  • Spotkanie z rodzicami
  • Spotkanie z rodzicami
Powrót na górę strony