Aktualności

Zostań funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie

Skończyłeś szkołę średnią? Interesowała Cię zawsze praca w służbach mundurowych? A może niesienie pomocy innym jest dla Ciebie ważnym wyznacznikiem? Zostań policjantem goleniowskiej Policji ! To praca dla osób, które cenią stabilne warunki zatrudnienia. To praca dla osób, które chcą rozwijać się zawodowo. Zapoznaj się z warunkami rekrutacji i wskocz w nasze szeregi !

Planowane są przyjęcia w następujących terminach:
 
27 lutego 2023
05 maja 2023
03 lipca 2023
23 sierpnia 2023
27 października 2023
28 grudnia 2023
 

Kto może zostać policjantem:

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
- nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- korzystający z pełni praw publicznych;
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia:

- wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji:  prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
- wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione;
- wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier);
- wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania)

 

Uposażenie policjantów

-kursant (podczas kursku podstawowego) ok. – 3300 zł netto + dodatek za wysługę lat,

-policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) ok. - 4100 zł netto + dodatek za wysługę lat.

osoby, które nie ukończyły 26 roku życia:

-kursant (podczas kursu podstawowego) ok. – 3500 zł netto + dodatek za wysługę lat,

-policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) ok. - 4500 zł netto + dodatek za wysługę lat.

Plus dodatek dla policjantów Oddziału Prewencji Policji w kwocie 500 zł netto (naliczany od dnia przyjęcia do służby)

 

Więcej informacji znajdziesz pod adresem:

https://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/aktualnosci/32612,Zostan-policjantem.html

lub

Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie
ul. Maszewska9
72-100 Goleniów

 

Kadry:

tel. 477824582, 477824583

 

Źródło: KWP Szczecin

 

  • Zostań funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie
Powrót na górę strony