Aktualności

Światło tolerancji- wzajemne prawa i wspólne wartości

W dniu dzisiejszym goleniowscy policjanci spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Komarowie aby wspólnie omówić wartość wzajemnego szacunku, tolerancji oraz przestrzegania praw innych osób. Specjalnym gościem na zajęciach był uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie, który w ramach „Dnia Przedsiębiorczości” postanowił wesprzeć działania profilaktyczne.

O tym jak ważny jest wzajemny szacunek opowiedział funkcjonariusz Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, który poprzez interaktywne warsztaty i otwartą dyskusję, zachęcał uczniów do refleksji nad znaczeniem poszanowania różnorodności oraz potrzeby szanowania praw i granic innych osób.

Jednym z gości specjalnych na spotkaniu był uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie, który w ramach Dnia Przedsiębiorczości postanowił aktywnie uczestniczyć w profilaktycznym spotkaniu. Jego obecność dodatkowo urozmaiciła dyskusję i pozwoliła młodszym uczniom spojrzeć na omawiane zagadnienia z innej perspektywy.

Podczas spotkania uczniowie mieli okazję zadawać pytania, dzielić się swoimi doświadczeniami oraz rozważać różne scenariusze związane z zachowaniami w szkole i poza nią. Policjant starał się rozbudzić świadomość uczniów na temat konsekwencji nierespektowania praw i uczuć innych osób, a także zachęcać do wspierania się nawzajem i budowania pozytywnej relacji.

Nie zabrakło również pogadanki, która zapoznała uczniów z odpowiedzialnością prawną wynikającą z Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz przestrzegała o konsekwencjach niepoprawnego zachowania.

 

mł.asp. Natalia Gogosza

  • Światło tolerancji- wzajemne prawa i wspólne wartości
  • Światło tolerancji- wzajemne prawa i wspólne wartości
Powrót na górę strony