Aktualności

Prawidłowe umieszczanie plakatów i banerów wyborczych

Na terenie powiatu goleniowskiego pojawia się coraz więcej plakatów i banerów, które związane są z kampanią przed Wyborami Samorządowymi, odbywającymi się 7 kwietnia 2024 roku. Policja apeluje do komitetów wyborczych o przestrzeganie przepisów prawa, związanych z umieszczaniem plakatów i banerów wyborczych.

Funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej reagują w sytuacji umieszczenia plakatów oraz banerów, gdy zagrażają one życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia, bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Taki plakat lub baner może zostać usunięty na koszt komitetu wyborczego, który postanowił go umieścić.

Przypominamy, że bez uzyskania zgody właściciela nieruchomości czy administratora nie można umieszczać plakatów i haseł wyborczych, na ścianach budynków, wiaduktach, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych, o czym mówi art. 110 Kodeksu Wyborczego.

Wobec powyższych przepisów apelujemy o należyte przestrzeganie obowiązującego prawa. Przed umieszczeniem plakatu lub ogłoszenia wyborczego należy uzyskać zgodę właściciela miejsca lub obiektu, w którym pozostanie umieszczony.

Osoba umieszczająca plakat, ogłoszenie wyborcze lub baner nie respektując wskazanych przepisów, naraża się na konsekwencje prawne z art. 63a Kodeksu Wykroczeń.

„Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.”

Grzywna we wskazanych przypadkach może oscylować nawet do 5 tys. złotych.

Zwracamy również uwagę, iż niszczenie, zaklejanie plakatów wyborczych również podlega karze, zgodnie z art. 67§1 Kodeksu Wykroczeń i jest zagrożone grzywną nawet do 5 tys. złotych. Natomiast jeżeli wartość uszkodzonej rzeczy przekracza 800 złotych- jest to przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

mł.asp. Natalia Gogosza

Powrót na górę strony