Aktualności

Klasa mundurowa w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie

Data publikacji 15.01.2020

Goleniowska Komenda gościła uczniów klasy mundurowej z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Nowogardzie. Mundurowi z Goleniowa w ramach promocji zawodu policjanta, przybliżyli młodzieży specyfikę służby w Policji.

Dziś (15.01.2020 r. ), goleniowskich policjantów odwiedzili uczniowie nowogardzkiej klasy mundurowej z  Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Nowogardzie. Nasi goście zostali przywitani przez Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie, insp. Roberta Sielskiego, który nie tylko oficjalnie przywitał młodzież, ale i chętnie opowiedział o przebiegu swojej 25-letniej służby w Policji.

W trakcie swojej wizyty goleniowski oficer prasowy mł.asp. Anna Dygas, oraz policjantka Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, sierż. Joanna Podbiegło,  krótko przybliżyły gościom historię polskiej Policji, oraz etapy jej rozwoju na tle historycznych zdarzeń. Omówiono rodzaje służb wchodzących w skład Policji, oraz ich poszczególne zadania.

Podczas spotkania poruszono również kwestie związane z zasadami i warunkami  obowiązującymi podczas rekrutacji do służby w Policji.

Nie mniejszą ciekawość u młodzieży wzbudziła prelekcja przeprowadzona przez p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego podkom. Marcina Włodarczyka. Policjant wyjaśnił na czym polega jego praca z jakimi sprawami spotyka się na co dzień oraz jakimi predyspozycjami musi wykazywać się kandydat, który w przyszłości chciałby pełnić służbę jako policjant wydziału kryminalnego.

Podczas rozmowy z uczniami okazało się, że wielu z nich rozważa wstąpienie w nasze szeregi.

Cała wizyta zakończyła się zwiedzaniem budynku Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie oraz wspólnym zdjęciem pamiątkowym.

 mł.asp. Anna Dygas

  • Klasa mundurowa w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie
  • Klasa mundurowa w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie
  • Klasa mundurowa w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie
  • Klasa mundurowa w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie
  • Klasa mundurowa w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie
  • Klasa mundurowa w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie
  • Klasa mundurowa w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie
  • Klasa mundurowa w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie
Powrót na górę strony