Co zrobić w przypadku kolizji

Co zrobić w przypadku kolizji

Kolizja drogowa może przytrafić się każdemu, zdarza się nawet najlepszym kierowcom. Co należy wówczas zrobić? Kiedy dojedzie do kolizji drogowej, czyli zdarzenia drogowego mającego związek z ruchem pojazdów, w którym nikt nie odniósł żadnych obrażeń ciała i powstały wyłącznie straty materialne, uczestnicy „ stłuczki” nie są zobowiązani do wzywania Policji. Taki obowiązek istnieje tylko wtedy, gdy doszło do wypadku drogowego, w którym co najmniej jedna osoba poniosła śmierć lub została ranna.

 

Jeżeli uczestniczysz w „ stłuczce”, to pamiętaj, aby:

 1. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 2. zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu kolizji, w szczególności poprzez:

  • niezwłoczne usuniecie pojazdu z miejsca kolizji, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu,

  • można zaznaczyć na jezdni miejsce usytuowania kół pojazdów uczestniczących w zdarzeniu ( np. kredą, kawałkiem cegły),

  • warto zrobić zdjęcia ( np. telefonem komórkowym) uwidaczniające położenie pojazdów po zdarzeniu,

  • odpowiednie oznakowanie miejsca zdarzenia ( włączenie świateł awaryjnych i ustawienie w odpowiedniej odległości trójkąta ostrzegawczego) – w sytuacji, gdy usuniecie pojazdu jest niemożliwe,

  • podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu, dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym jest zawarta umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Jeżeli uczestnicy kolizji zgodnie uznają, że okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości, mogą załatwić sprawę we własnym zakresie, bez udziału policji. Należy wówczas wypełnić formularz Wspólnego Oświadczenia i opisać tam przebieg zdarzenia, podając datę, godzinę, miejsce kolizji oraz powstałe uszkodzenia w pojazdach.

Nie zawsze jednak okoliczności kolizji drogowej lub jej ocena przez uczestników jest jednoznaczna. Lepiej wówczas wezwać Policje a w szczególności, gdy sprawca :

 • sprawia wrażenie nietrzeźwego lub okoliczności wskazują, ze zostało popełnione przestępstwo,

 • nie posiada wymaganych dokumentów przy sobie ( prawo jazdy, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie),

 • nie przyznaje się do spowodowania kolizji i nie chce złożyć oświadczenia,

 • ucieka z miejsca kolizji drogowej,

 • prowadził pojazd użyczony,

 • jest cudzoziemcem.

Powrót na górę strony