Kontrole autokarów

Kontrole autokarów

W związku ze wzmożonym okresem wyjazdów na wycieczki, zwłaszcza dzieci i młodzieży, Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie informuje o możliwości dokonania na wniosek organizatorów wycieczki, rodziców lub opiekunów kontroli trzeźwości kierowców oraz stanu technicznego autokarów.

Potrzebę sprawdzenia autokaru, należy zgłosić pisemnie co najmniej 14 dni przed planowanym wyjazdem. Przyjęte wyprzedzenie czasowe pozwoli na odpowiednie zorganizowanie służby, tak by w miarę posiadanych sił i środków, udało się przeprowadzić kontrole wszystkich zgłoszonych autokarów.

W przypadku gdy kontrola autokaru nie była wcześniej zgłoszona, organizator wyjazdu, który w chwili podstawienia autobusu ma uzasadnione podejrzenia, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, bądź stan techniczny pojazdu budzi poważne zastrzeżenia, może zawiadomić o tym fakcie oficera dyżurnego Policji, który zgodnie z posiadanymi siłami i środkami skieruje na miejsce patrol, przy czym należy pamiętać, że interwencje obsługiwane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Jednocześnie informuję, że mimo wcześniejszego zgłoszenia kontroli na piśmie zgodnie ze wskazanymi warunkami, może ona nie dojść do skutku w sytuacji nagłej konieczności wykorzystania policjantów do innych zadań służbowych związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzkiego. 

Powrót na górę strony