KPP W GOLENIOWIE

Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie

Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie jest organem administracji rządowej na obszarze powiatu goleniowskiego, działającym w imieniu wojewody, a także działający w imieniu własnym w sprawach: wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią. Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.

Komendanta Powiatowy Policji w Goleniowie powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji.

Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie jest przełożonym policjantów na terenie powiatu goleniowskiego. Koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji w powiecie goleniowskim .

Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego powiatu goleniowskiego .

W Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie  prowadzona jest strona internetowa oraz strona Biuletynu Informacji Publicznej.


Dodatkowe informacje:

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie znajduje się na ul. Maszewskiej 9 .

W Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie można złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Powrót na górę strony