Dzielnicowi KP Nowogard

Dzielnicowi KP Nowogard

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

 

Rejon VII

  sierż.szt. Agnieszka Bandos

 tel. 47 78 21 352

tel. kom. 571 323 759 (aktywny podczas służby obchodowej)

ul. Wojska Polskiego 9, 72-200 Nowogard

pok. nr 110

e-mail: dzielnicowy.nowogard7@sc.policja.gov.pl

 

Ulice:

3-go Maja, Jana Kilińskiego, Ludwika Waryńskiego, Kazimierza Wielkiego, Fabryczna, Pocztowa, Batalionów Chłopskich, Stanisława Rzeszowskiego, Dworcowa, Zielona, Bankowa, 700 lecia nr 1 – 12, Osiedlowa, Lutyków, Plac Wolności nr 1, Plac Wolności nr 6-9, Stefana Czarnieckiego, Luboszan, Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kościelna, Stolarska, Blacharska, Plac Szarych Szeregów, Warszawska nr 1 – 9, Wojska Polskiego, Promenada, Szkolna, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Generała Tadeusza Kościuszki nr 1 – 16, Generała Romualda Traugutta, Wileńska, Generała Leopolda Okulickiego, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Kolonia Smużyny, Monte Casino, Generała Władysława Sikorskiego

 

Zadania priorytetowe na okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku:

Zdiagnozowanym głównym problemem w rejonie VII jest parkowanie pojazdów na ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie, wzdłuż chodnika po obu stronach jezdni, od skrzyżowania z ul. Traugutta w kierunku m. Świerczewo. Pojazdy parkowane są w pobliżu skrzyżowań, wyjazdów z posesji oraz na zakrętach co utrudnia ruch na drodze, ogranicza widoczność przy wyjeżdżaniu z posesji oraz zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Ponadto pojazdy parkowane są również w pobliżu wyjazdu z Komisariatu Policji oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego. Wykroczenia, których się dopuszczają kierujący pojazdami występują w porach o zwiększonym natężeniu ruchu drogowego. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

 

 

 

Rejon VIII

mł.asp. Kamil Paleta

 tel. 47 78 21 355

tel. kom. 571 323 761 (aktywny podczas służby obchodowej)

ul. Wojska Polskiego 9, 72-200 Nowogard

pok. nr 108

e-mail: dzielnicowy.nowogard8@sc.policja.gov.pl

 

Ulice:

Łąkowa, Bohaterów Warszawy, Krótka, Radosława, Księcia Józefa Poniatowskiego, Kwietniowa, Ogrodowa, Stefana Żeromskiego, Zaciszna, 15-go Lutego, Magazynowa, Wartcka, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Jana Kasprowicza, Młynarska, Nadtorowa, Polna, Cmentarna, Władysława Reymonta, Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Gryfitów, Światowida, Górna

 

Zadania priorytetowe na okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku:

W wyniku przeprowadzonego obchodu i rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr VIII ustalono, że głównym problemem w rejonie jest brak oświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Bohaterów Warszawy w Nowogardzie, co prowadzi do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych/rowerzystów w tym miejscu. W związku z pojawiającym się zagrożeniem głównie w okresie jesienno-zimowym przy ul. Bohaterów Warszawy, które negatywnie wpływa na bezpieczeństwo w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych przy tej ulicy, zasadnym byłoby objąć nadzorem wskazane miejsca. Przeprowadzone działania będą zmierzały do zminimalizowania występujących tam zdarzeń drogowych- wypadków oraz kolizji głównie z pieszymi oraz zwiększenia bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców ul. Bohaterów Warszawy i przyległych.

 

 

 

Rejon IX

sierż.szt. Artur Michalski

tel. 47 78 21 341

tel. kom. 571 323 758 (aktywny podczas służby obchodowej)

ul. Wojska Polskiego 9, 72-200 Nowogard

pok. nr 115

e-mail: dzielnicowy.nowogard9@sc.policja.gov.pl

 

Ulice:

700 lecia od nr 13, 5-go Marca, Dąbrowszczaków, Kowalska, Warszawska od nr 10, Zamkowa, Generała Tadeusza Kościuszki od nr 17, Wiejska,Plac Wolności 2-5,  Lipowa, Dębowa, Świerkowa, Jesionowa, Jodłowa, Brzozowa, Kosynierów, Macieja Rataja, Generała Stefana Grota-Roweckiego, Racławicka, Bartosza Głowackiego, Teodora Roosevelta, Sądowa, Obodrytów, Armii Krajowej, Generała Józefa Bema, Leśna, Cypriana Kamila Norwida, Generała Józefa Wybickiego, Stanisława Staszica

 

 

Zadania priorytetowe na okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku:

W wyniku przeprowadzonych spotkań i rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr IX ustalono, że głównym problemem w rejonie jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie ulicy Gen. Bema (pasaż sklepów, głównie przy sklepie "Żabka"). Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają porządek publiczny oraz dopuszczają się innych wykroczeń porządkowych. Gromadzące się osoby wywodzą się głównie ze środowisk bezrobotnych jak i rodzin patologicznych. Wykroczenia, których się dopuszczają występują w porze popołudniowej i wieczornej, niezależnie od pory roku. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

 

 

Rejon X

asp. szt. Adam Szczyrba

tel. 47 78 21 342

tel. kom. 571 323 760 (aktywny podczas służby obchodowej)

ul. Wojska Polskiego 9, 72-200 Nowogard

pok. 107 

e-mail: dzielnicowy.nowogard10@sc.policja.gov.pl

 

Miejscowości:

Bieniczki, Bieńczyce, Bromierz, Długołęka, Jarchlino, Krasnołęka, Kulice, Maszkowo, Nowe Wyszomierki, Ostrzyca, Sąpole, Sąpolnica, Sieciechowo, Słajsino, Stare Wyszomierki, Osowo, Wierzbięcin, Wyszomierz, Żabówko, Konarzewo, Kolonia Wierzbięcin

 

 

Zadania priorytetowe na okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku:

 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych zdiagnozowano, iż jednym z oczekiwań społecznych jest stan nawierzchni drogi powiatowej łączącej miejscowości Kulice-Jarchlino. Droga na tym odcinku jest w złym stanie technicznym, posiada szereg nierówności oraz wiele dziur, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przeprowadzone działania mają na celu wyeliminowanie tego typu problemu.

 

 

 

 

Rejon XI

mł. asp. Marcin Olechnowicz

tel. 47 78 21 368

tel. kom. 571 323 763 (aktywny podczas służby obchodowej)

ul. Wojska Polskiego 9, 72-200 Nowogard

pok. 106

e-mail: dzielnicowy.nowogard11@sc.policja.gov.pl

 

Miejscowości:

Olchowo,Gardna, Wierzchęcino, Błotno, Błotny Młyn, Trzechel, Czermnica, Olszyca, Łęgno, Ogorzele, Grabin, Sikorki, Bochlin, Dąbrowa, Karsk, Warnkowo, Miętno, Glicko, Szczytniki, Wierzchy, Wołowiec, Struga, Boguszyce, Orzechowo, Orzesze, Brzozowo, Żabowo, Otręby, Zbyszewice, Świerczewo, Strzelewo, Płotkowo, Ogary, Lestkowo, Wojcieszyn

 

 

 

Zadania priorytetowe na okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku:

 Jako priorytet przyjęto wyeliminowanie zdarzeń przy sklepie spożywczym w miejscowości Błotno, gdzie osoby pod wpływem alkoholu dopuszczają się naruszeń porządku publicznego i popełniają czyny zabronione. W wyniku przeprowadzonych spotkań i rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr XI, potwierdzono, że powtarzającym się problemem w rejonie jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w obrębie sklepu wskazanej miejscowości. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają ład i porządek publiczny, zaśmiecają i zanieczyszczają miejsca publiczne. Wykroczenia, których się dopuszczają występują w porze popołudniowej i wieczornej niezależnie od pory roku i najczęściej nie są zgłaszane Policji, jednak wpływają demoralizująco na osoby postronne. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

 

 

 

Rejon XII     

st. asp. Tomasz Pokorski

tel. kom. 511 860 820 (aktywny podczas służby obchodowej)

72-221 Osina 62

e-mail: dzielnicowy.osina12@sc.policja.gov.pl

 

Miejscowości:

Osina, Węgorzyce, Redło, Przypólsko, Kałużna, Krzywice

 

Zadania priorytetowe na okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku:

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysami, rozmów z mieszkańcami rejonu służbowego nr XII ustalono, że głównym problemem w rejonie służbowym jest nagminne przekraczanie dopuszczalnej prędkości w miejscowości Węgorzyce przez kierujących pojazdami, co wiąże się z zagrożeniem bezpieczeństwa mieszkańców. Wykroczenia, których dopuszczają się kierujący występują w porze rannej oraz popołudniowej niezależnie od pory roku. Przeprowadzone działania mają na celu wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem poprzez ujawnianie i karanie sprawców opisanego zagrożenia oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom.

 

 

 

 

Rejon XIII

st.sierż. Anna Margas

tel. kom. 571 323 762 (aktywny podczas służby obchodowej)

72-221 Osina 62

e-mail: dzielnicowy.osina13@sc.policja.gov.pl

 

Miejscowości:

Kikorze, Kościuszki, Kolonia Kościuszki, Redostowo, Węgorza, Bodzęcin

 

 

Zadania priorytetowe na okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku:

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysem miejscowości Kikorze oraz rozmów z mieszkańcami rejonu służbowego nr XIII ustalono, że problemem na terenie podległym jest nadmiernie zniszczona nawierzchnia drogi pomiędzy miejscowościami Kikorza-Węgorza, gdzie podczas codziennych przejazdów pojazdami mechanicznymi na zniszczonej drodze dochodzi do nadmiernego uszkodzenia podwozia i zniszczenia części eksploatacyjnych pojazdów, co znacznie wpływa na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz jego mieszkańców na podległym terenie. Przeprowadzone działanie ma na celu wyeliminowanie zagrożenia w postaci zniszczonej nawierzchni celem zapobieżenia powstania ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w postaci kolizji drogowych i wypadków.

Powrót na górę strony